Despre noi

În anul 1968 ia ființă Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, prin transformarea Casei Regionale a Creației Populare care funcționa încă din anul 1956. În anul 2009, prin fuzionarea celor trei direcții: Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescuˮ și Școala de Arte „Ion Irimescuˮ, se înființează Centrul Cultural „Bucovinaˮ, instituție publică de cultură cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean Suceava. Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, direcție a Centrului Cultural „Bucovinaˮ, elaborează și implementează programe și proiecte culturale diverse, asigură asistență metodologică și consultanță de specialitate așezămintelor culturale din județ și grupurilor artistice ce activează în cadrul acestora,  valorifică și promovează creația artistică zonală, desfășoară activități de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial specific zonei (tradiții, obiceiuri, tehnici legate de meșteșugurile tradiționale etc), organizează manifestări care să cuprindă o gamă variată de genuri artistice în vederea asigurării accesului la servicii culturale atât în mediul urban, cât și rural.  Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale are drept scop cercetarea, conservarea, promovarea și valorificarea segmentelor culturii tradiționale, a creației și artei interpretative, a artiștilor amatori.  Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale poate organiza și desfășura acțiuni de tipul:

  • evenimente culturale cu rol educativ  și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, ateliere etc.;
  • expoziții temporare sau permanente, tabere de creație;
  • editarea de monografii, cărți, studii de specialitate și publicații de interes local/zonal;
  • târguri ale meșterilor populari, spectacole de obiceiuri și tradiții populare menite să promoveze turismul local.
Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale are în vedere atât diversificarea ofertei culturale, cât și adecvarea ofertei la solicitările şi nevoile publicului larg, o intensificare a colaborării cu alţi agenți culturali din județ și din țară, cu efecte benefice în creşterea audienţei activităţii instituţiei noastre la toate categoriile de actuali și posibili viitori consumatori ai actului cultural.